Дейност на консултативни кабинети към ДКБ


Кабинетите работят с талон направление N 7 за хоспитализация и се приемат пациенти по определени клинични пътеки. За пациентите с талон N 3, болницата разполага със специализиран център за доболнична помощ, който се намира на територията на болницата - http://www.mcpobb.com/

Консултативни прегледи по желание на пациентите се заплащат на касата на болницата по утвърден ценоразпис.


    Консултативни кабинети по:
  • Пневмология и фтизиатрия за възрастни;
  • Детска пневмология и фтизиатрия;
  • Гръдна хирургия;
  • Кардиология
  • Физикална и рехабилитационна медицина

В консултативните кабинети по фтизиатрия за деца и възрастни се извършва:
1. Амбулаторно проследяване на контактни на пациенти с туберкулоза лица, лица с латентна туберкулозна инфекция и суспектните за туберкулоза лица
2. Амбулаторно проследяване на пациенти с туберкулоза
3. Участие в кампанията на МЗ “Седмица на отворени врати“ в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза в България. Предвидено е извършване на скрининг за риска за туберкулоза чрез анкетна карта, консултация и на съмнителните за туберкулоза преглед и допълнителни изследвания.

В кабинет N 3 се извършва прием на документи за заседанията на специализираните комисии.

===

Клинични пътеки

Пациенти над 18 години

КП №036 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК"

КП №037 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ С ФИБРИНОЛИТИК"

КП № 038 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ – ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИ"

КП №039 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

КП № 040.1 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНО ТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

КП №041.1 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИ И ИНФЕКЦИОЗНО-АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ"

КП № 042.1 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ"

КП № 043 "БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ С НЕГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ В ПУЛМОЛОГИЯТА"

КП № 044 "ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В ПУЛМОЛОГИЯТА"

КП № 045 "ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИРАНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА"

КП № 047 "ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ"

Пациенти под 18 години

КП № 040.2 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНО ТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

КП № 041.2 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИ И ИНФЕКЦИОЗНО-АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ"

КП № 042.2 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ"

КП № 048 "ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БРОНХОПНЕВМОНИЯ ПРИ ЛИЦА ПОД 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

КП № 049 "БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ"

КП № 043 "БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ С НЕГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ В ПУЛМОЛОГИЯТА"

КП № 044 "ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ В ПУЛМОЛОГИЯТА"

Хирургия

КП № 171 "ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ"

КП № 173 "ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ И ДУОДЕНУМ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ"

КП № 193 '"ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ГЪРДАТА: СТАДИИ T1-4, N0-2, M0"

КП № 194 "ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ГЪРДА С ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ И БИОПСИЯ"

КП № 213 "ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА БЯЛ ДРОБ, МЕДИАСТИНУМ, ПЛЕВРА И ГРЪДНА СТЕНА"

КП № 214 "РАЗШИРЕНИ (ГОЛЕМИ) ОПЕРАЦИИ С ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИНТРАТОРАКАЛЕН ОРГАН, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕДИАСТИНАЛЕН ТУМОР ИЛИ ГРЪДНА СТЕНА. ЕДНОЕТАПНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ, ЗАСЯГАЩИ ДВАТА БЕЛИ ДРОБА, ПРИ БОЛЕСТИ СЪС СЪЧЕТАНИ БЕЛОДРОБНА И ДРУГА ЛОКАЛИЗАЦИЯ"

КП № 215 "ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА БЯЛ ДРОБ, МЕДИАСТИНУМ, ПЛЕВРА И ГРЪДНА СТЕНА, БЕЗ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"

КП № 216 "СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ"

КП№999 "НАБЛЮДЕНИЯ ДО 48 ЧАСА В СТАЦИОНАРНИ УСЛОВИЯ СЛЕД ПРОВЕДЕНА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА"

Клинична процедура

КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 3 "ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ И/ИЛИ ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ"

КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 4 "ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ БЕЗ МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ И/ИЛИ ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ"

Амбулаторна процедура

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА № 25 "ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ И/ИЛИ БИОПСИЯ"

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА № 26 "АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ"

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА №38“ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПОЛУЧАВАЩИ СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО РЕДА НА ЧЛ.78, Т.2 ЗЗО“

===

Специализирани комисии

Специализираните комисии работят по Амбулаторна процедура №38 “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПОЛУЧАВАЩИ СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО РЕДА НА ЧЛ.78, Т.2 ЗЗО“

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ТЕЖКА АСТМА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Приемане на документи всяка сряда в кабинет №3. Заседанията на комисията са в сряда от 11-12 часа.
Председател: доц. д-р Ваня Юрукова- лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести
Заместник председател: доц. д-р Денчо Османлиев- лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести
Технически секретар: г-жа Кристалина Семерджиева
Членове :
1. доц. д-р Росен Петков- лекар специалист по пневмология и фтизитрия, кардиология и вътрешни болести
2. д-р Елка Митова- приемащ лекар, лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести

Изисквания НЗОК: ЛЕЧЕНИЕ ТЕЖКА АСТМА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ


СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ за ЛЕЧЕНИЕ НА ИДИОПАТИЧНА БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Приемане на документи всеки четвъртък в кабинет №3 Заседанията на комисията са в четвъртък от 11-12 часа.
Председател: доц. д-р Ваня Юрукова- лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести
Заместник председател: доц. д-р Денчо Османлиев- лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести
Технически секретар: г-жа Кристалина Семерджиева
Членове :
1. доц. д-р Росен Петков- лекар специалист по пневмология и фтизитрия, кардиология и вътрешни болести
2. д-р Елка Митова- приемащ лекар, лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести

Изисквания НЗОК: ЛЕЧЕНИЕ НА ИДИОПАТИЧНА БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ